भक्तपुरको गोठाटारमा नमुना कफी बगान

काठमाडौँको केन्द्रबाट २०/२५ मिनेटको ड्राइभमा एउटा हेर्न योग्य र [...]